ผลงานวิจัยของนักศึกษา

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ปีการศึกษา 2562

1. การสังเคราะห์ไดโซเดียมซิลิกอนทริสแคทคอเลทSYNTHESIS OF DISODIUM SILICON TRISCATECHOLATE          

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

2. การเตรียมและการดัดแปรถ่านกัมมันต์จากกากและเมล็ดในปาล์มเพื่อกำจัดซิงค์ (II) ไอออน  PREPARATION AND MODIFICATION OF ACTIVATED CARBON FROM MEAL AND PALM KERNEL FOR REMOVAL OF ZINC (II) ION                                                                                                          

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

3. การวิเคราะห์การออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมี  BIO ACTIVITY AND COMPARATIVE CHEMICAL COMPOSITION ANALYSIS OF EXTRACTS PREPARED FROM CO-CULTIVATION OF RSUCC BACTERIAL STRAINS                                                                      

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

Faculty of Science, 6th floor, 4th building, 52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Rd., Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

02 997 2200 - 30 ext 1412 or 1414

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University