ผลงานวิจัยของนักศึกษา

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ปีการศึกษา 2561

1. การเตรียมสบู่สครับจากถ่านไม้กระถิน  PREPARATION OF SCRUB SOAP FROM THE ACACIA CHARCOAL           

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

2. การสกัดไคตินและไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาวโดยวิธีทางเคมี  EXTRACTION OF CffiTIN AND CHITOSAN FROM UTOPENAEUS V ANNAMEJ SHRIMP SHELL BY CHEMICAL METHODS                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

3. การสังเคราะห์หมู่คาร์บอกซิลิกบนพื้นผิวของถ่านกัมมันต์โดยวิธีโซโวเทอร์มอล  SOLVOTHERMAL SYNTHESIS OF CARBOXYLIC GROUP ON ACTIVATED CARBON                                                                                                              

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

4. การสังเคราะห์การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของอิมิดาโซลชิฟฟ์เบส  SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ANTIBACTERIAL ACTIVE OF IMIDAZOLE SHIFF BASE               

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

5. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากใบหนานเฉาเหว่ย  CHEMICAL CONSTITUENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY FROM VERNONIA AMYGDALINA LEAVES                                                 

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

Faculty of Science, 6th floor, 4th building, 52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Rd., Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

02 997 2200 - 30 ext 1412 or 1414

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University