คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19, วิธีการปฎิบัติของตนเองและครอบครัว เช่น การใส่หน้ากาก การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การรักษาอนามัยส่วนบุคคล และเน้นการดูแลรักษาสถานที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด
ในวันพฤหัสบดี ที่19 มีนาคม 63  
ณ ห้อง 4-616

Faculty of Science, 6th floor, 4th building, 52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Rd., Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

02 997 2200 - 30 ext 1412 or 1414

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University