ภาควิชา

BIOLOGY

ภาควิชาชีววิทยา

008-rat.png

PHYSICS

ภาควิชาฟิสิกส์

010-physics.png

CHEMISTRY

ภาควิชาเคมี

016-laboratory.png

MEDICAL SCIENCE

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

013-dna-1.png

Faculty of Science, 6th floor, 4th building, 52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Rd., Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

02 997 2200 - 30 ext 1412 or 1414

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University