คณะวิทยาศาสตร์ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences (NUPALS) จากประเทศญี่ปุ่น และได้พูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์, ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการชีวเคมี

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

Faculty of Science, 6th floor, 4th building, 52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Rd., Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

02 997 2200 - 30 ext 1412 or 1414

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University