รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ดร.ปรานอม  ขาวเมฆ

งานวิจัย ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดเปลือกเงาะ

- รางวัล Rangsit innovation and start up            มหาวิทยาลัยรังสิต

- รางวัลดีเยี่ยม งานประชุมวิชาการระดับชาติ              ASTC2018

ผศ.ดร.ปานันท์  กาญจนภูมิ

งานวิจัย Sex determination by LAMP

- รางวัล Special Award งาน Thailand                Inventors’ Day 2017

- อาจารย์ดีเด่น สาขาสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

- รางวัลชมเชย งานประชุมวิชาการระดับชาติ            ASTC2018

รศ.ดร.กาญจนา  จันทร์ประเสริฐ

งานวิจัย ชุดทดลอง คลื่น เสียง แสง

- รางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560
   ระดับดี สภาวิจัยแห่งชาติ

Faculty of Science, 6th floor, 4th building, 52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Rd., Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

02 997 2200 - 30 ext 1412 or 1414

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University