ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

นางสาวศิวพร  ม่วงยิ้ม

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี : สาขาเคมีประยุกต์

ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  บริษัท บารามี แลบอราทอรี่ส์ 

Faculty of Science, 6th floor, 4th building, 52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Rd., Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

02 997 2200 - 30 ext 1412 or 1414

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University