สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ข้อมูลศิษย์เก่า รมรดา3.jpg

นางสาวโรมรดา วิทยากาญจน์

BMS รุ่นที่ : 12

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี : สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ข้อมูลศิษย์เก่าวีระ3.jpg

นายวีระ วิรุณพันธ์

BMS รุ่นที่ : 11

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี : สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ตำแหน่งงาน : Technician Neurology (EEG/Sleep)

4.jpg

นางสาวอัสมะ ยูโซะ

BMS รุ่นที่ : 

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี : สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ตำแหน่งงาน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

facebook-no-image1.gif

นายคมชาญ ชุ่มชื่น

BMS รุ่นที่ : 12

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี : สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ตำแหน่งงาน : EEG Technician ประจาศูนย์สมองและระบบประสาท

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science, 6th floor, 4th building, 52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Rd., Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

02 997 2200 - 30 ext 1412 or 1414

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University