โครงการอบรม การจัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเพื่อการเรียนการสอน
โดย ทีมงาน RSU Media 

วันพุธที่ 8 - วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563  เวลา 13.00 - 15.30 น.

Faculty of Science, 6th floor, 4th building, 52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Rd., Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

02 997 2200 - 30 ext 1412 or 1414

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University